Έκθεση ψηφιδωτών από γυαλί της εικαστικού Βασιλικής Ζάχου, με τίτλο “Αναστοχασμοί για την Ελευθερία”. Διάρκεια έκθεσης: 10 Δεκεμβρίου 2021-10 Ιανουαρίου 2022.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close